Nhận Lấy Lại Mã Google Authenticator 2018

Bạn bị mất mã code Google Authenticator ?
Bạn lỡ tay xóa mất app Google Authenticator ?
Bạn bị giật điện thoại và người khác xâm nhập Google Authenticator ?

YÊN TÂM TÔI SẼ GIÚP CHO BẠN HÃY LIÊN HỆ TÔI BÊN DƯỚI.

Tôi nhận khôi phục lại các mã Google Authenticator.

Mã tài khoản chính chủ, bị đánh cắp hay bị quên, hay bị hỏng điện thoại, hay xóa app cài lại nếu như bị mất, các bạn có thể liên hệ thông tin bên dưới của tôi để được hổ trợ cấp lại.

Đây là thông tin của tôi đã lấy lại thành công cho vài người bạn,  lưu ý khi các bạn được khôi phục lại xin vùi lòng hãy backup trước khi sử dụng hoặc có thể dùng ICLOUD mà lưu lại khi cần.
Liên hệ: 0120.604.7192
Gửi thư cho tôi: t[email protected]


KIẾM TIỀN BTC

^